Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 4/2017
W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej ZSO w Helu w dniu 5
kwietnia 2017 roku.
31.03.2017 więcej
Zarządzenie nr 3/2017
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu z dnia 27
lutego 2017 roku w sprawie powołania Szkolnego Zespołu
Nadzorującego przebieg egzaminów maturalnych w roku szkolnym
2016/2017
27.02.2017 więcej
Zarządzenie 2/2017
W sprawie powołania Szkolnego Zespołu Nadzorującego przebieg
egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017
09.02.2017 więcej
Zarządzenie 28/2016
w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej ZSO w Helu w dniu 19
grudnia 2016 r.
13.12.2016 więcej
Zarządzenie 27/2016
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017
12.10.2016 więcej
Zarządzenie 26/2016
w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej ZSO w Helu w dniu 20
października 2016 r.
10.10.2016 więcej
Zarządzenie 25/2016
w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej ZSO w Helu w dniu 27
września 2016 r.
22.09.2016 więcej
Zarządzenie 24/2016
w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej ZSO w Helu w dniu 15
września 2016 r.
08.09.2016 więcej
Zarządzenie 18/A/2016
Zarządzenie 18/A/2016
22.06.2016 więcej
Zarządzenie 17/2016
Zarządzenie nr 17/2016 Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Helu z dnia 16 czerwca 2016 roku
16.06.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się