Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 03/2019
W sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania skarg i wniosków w
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu wraz z organizacją
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w
ZSO w Helu.
09.01.2019 więcej
Zarządzenie nr 2/2019
W sprawie zwołania rady pedagogicznej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Helu w dniu 31 stycznia 2019 roku.
07.01.2019 więcej
Zarządzenie nr 1/2019
W sprawie zwołania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Helu w dniu 21 stycznia 2019 roku.
03.01.2019 więcej
Zarządzenie nr 28/2018
W sprawie szkolenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Helu w dniu 6 listopada 2018 roku.
05.11.2018 więcej
Zarządzenie nr 27/2018
W sprawie wyznaczenia dni wolnych od zajęć edukacyjnych w
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu w roku szkolnym
2018/2019.
29.10.2018 więcej
Zarządzenie nr 26/2018
W sprawie Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Helu.
10.10.2018 więcej
Zarządzenie nr 25/2018
W sprawie zwołania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Helu w dniu 8 października 2018 roku.
02.10.2018 więcej
Zarządzenie nr 22/2018
W sprawie zwołania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Helu w dniu 13 września 2018 roku.
19.09.2018 więcej
Zarządzenie nr 21/2018
W sprawie Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy
nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu.
19.09.2018 więcej
Zarządzenie nr 13/2018
W sprawie powołania komisji do przekazania pomieszczeń wraz ze
sprzętem znajdującym się w obiekcie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Helu.
19.09.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się